Nieuws

CO2-uitstoot 2030

CO2 Uitstoot

Nederland ligt op schema om de klimaatdoelstellingen die gesteld zijn voor 2020 te behalen. Het aantal broeikasgassen is gedaald als gevolg van het Nederlandse klimaatbeleid. Het kabinet verwacht dat deze daling in de komende 10 jaar doorzet en wil de CO2-uitstoot de komende jaren nog verder beperken. Nederland bereid zich alvast voor op 2030, waarbij de reductie op 49% moet uitkomen.  Daarnaast neemt Nederland het voortouw om samen met andere landen het doel op 55% reductie te krijgen.

Er wordt een nationaal energie- en klimaatakkoord opgesteld dat sectoren inzicht biedt in de doelstellingen voor de langere termijn. Een van de maatregelen die worden genoemd is zuinigere verlichting. Vervanging van de huidige lampen en armaturen naar LED verlichting draagt in grote mate bij aan het beperken van de CO2-uitstoot.

Draagt u ook uw steentje bij aan de klimaatdoelstellingen? Schakel over naar LED!
Neem contact op met onze sales afdeling!
Bekijk al onze producten hier!

Environmental Innovation Technologies (EIT) levert aan organisaties, bedrijven (B2B) en installateurs.