Nieuws

Informatieplicht energiebesparing vóór 1 juli

Informatieplicht energiebesparing

Bedrijven en instellingen worden middels het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht (Wet milieubeheer-inrichtingen) om energie te besparen. Deze regelgeving is per 2019 gewijzigd. Naast de verplichting om energie te besparen is er nu ook een informatieplicht. Dit geldt voor bedrijven en instellingen met een Wm-inrichting vanaf 50.000 kWh Electra en/of 25.000 m³ aardgas of een equivalent daarvan.

Bedrijven en instellingen die binnen deze groep vallen moeten informatie verstrekken over hun energiebesparende maatregelen. Zij moeten uiterlijk 1 juli 2019 in eLoket van RVO.nl rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben uitgevoerd. De overheid en het bedrijfsleven hopen dat door de informatieplicht de energiebesparing wordt versneld. Tevens hopen dat er een snellere CO2-reductie wordt gerealiseerd.  Meer informatie over de informatieplicht energiebesparing vindt u hier!

Ook LED verlichting draagt bij aan energiebesparing. Neem contact op met onze specialisten op onze sales afdeling!
Bekijk al onze producten hier

Environmental Innovation Technologies (EIT) levert aan organisaties, bedrijven (B2B) en installateurs.